Scroll to Discover
back to top

Kognitivno-Bihejvioralni koučing (KBK) je pristup koji putem kognitivnih, bihejvioralnih i imaginativnih tehnika vodi klijenta kroz proces koji rezultira ostvarenju njegovih realističnih ciljeva. KBK se zasniva na teoriji i praksi Kognitivno Bihejvioralne Terapije. Oslanja se na empirijsku psihologiju i dobro poznavanje ljudske motivacije i činioca koji nas podstiču da se razvijamo i unapređujemo.

Sertifikat iz Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga je međunarodno priznata edukacija od strane Internacionalnog Udruženja za Koučing Psihologiju (ISCP), jedne od vodećih profesionalnih asocijacija za razvoj koučing psihologije.

Po uspešnom završetku programa, učesnici će dobiti sertifikat iz Kognitivno Bihejvioralnog Koučinga, profesionalnu kvalifikaciju koja je priznata od strane ISCP. Uslovi za dobijanje sertifikata su učešće na svih 7 radionica, čitanje preporučene literature, polaganje završnog ispita kroz realizaciju individualnog koučing programa i izradu studije slučaja o njegovoj primeni.

KOME JE PROGRAM NAMENJEN

Program je namenjen menadžerima, HR menadžerima, tim liderima, konsultantima i osobama čiji posao zahteva ovladavanje veštinama podsticanja drugih u ostvarenju njihovih profesionalnih i ličnih ciljeva.

Program je takođe pogodan za psihologe, psihoterapeute i profesionalce pomagačkih profesija koji žele da unaprede svoj rad sa klijentima.

Program je naročito pogodan za edukante iz Racionalno Emotivno Bihejvioralne terapije koji žele da unaprede svoj rad sa klijentima.

CILJEVI EDUKACIJE

Po završetku edukacije polaznici će biti sposobni da:
• Sprovedu individualni koučing prema unapred definisanim koracima – od postavljanja ciljeva, prepoznavanja i otklanjanja blokada, izrade plana i praćenja napretka
• Razumeju kognitivne osnove i način rada sa tipičnim problemima u koučingu kao što su: perfekcionizam, odlaganje obaveza, neasertivnost, otpornost na promenu i nisko samovrednovanje
• Razumeju specifičnosti koučinga postignuća, koučinga zasnovanog na punoj svesnosti, koučinga usmerenog na rešenja, stres menadžmenta i organizacionog koučinga
• Samostalno dizajniraju i sprovedu program (individualni ili grupni) iz prethodno definisanih koučing modela

Edukacija je osmišljena kroz šest dvodnevnih radionica. Ukupna satnica edukacije je 6×10=60.

OČEKIVALA SAM DA ĆE MI EDUKACIJA PRUŽITI UVREMENJENO I PRIMENLJIVO ZNANJE I TO JE U POTPUNOSTI OSTVARENO. ONO DODATNO ŠTO NISAM OČEKIVALA, ALI JESAM DOBILA SU ELAN I INSPIRACIJA ZA ŽIVOT I RAD NAKON SVAKOG SUSRETA SA MIOM I GRUPOM. TAJ EFEKAT JE NEPROCENJIV I DUGOROČAN.

MARINA KRECULJ PEŠIĆ, People and Culture manager, ManpowerGroup Srbija

Tokom KBK edukacije imala sam priliku da se upoznam sa strukturom koučing sesija, tehnikama koje se primenjuju, kao i sa izazovima sa kojima možeš da se susretneš. Jako sam zadovoljna edukacijom jer mi je dala priliku da radim na sebi, ali i da pored teorijskog znanja, primenim naučene veštine u radnom okruženju.

DANICA MILLER, Senior Talent Acquisition Expert, Coca-Cola Hellenic Bottling Company

KBK je uzemljen u psihoterapijskom pravcu, počiva na psihološkim postulatima. Sama edukacija je opravdala i premašila moja očekivanja, navela me na dalje istraživanje i lični i profesionalni razvoj.

ANA ALEKSIĆ, Business Development Director, Represent communications

Kao edukovanom REBT terapeutu i dugogodišnjem HR profesionalcu u okviru velike kompanije, KBK edukacija mi je omogućila pravu "sponu" između ovih oblasti mog profesionalnog opredeljenja. Dala mi je jasan okvir rada, strukturu, tehnike i terminologiju primerenu radu sa koučing klijentima. Energija, posvećenost i znanje edukatora, koje vode program - nešto su zbog čega su sva stečena znanja još čvršće i lepše usvojena.

SANJA TODOROVIĆ, HR Business Partner, Banka Intesa

Koučing zasnovan na kognitivno bihejvioralnoj teoriji je praktičan i primenljiv u radnom kontekstu. Mix predavanja, vežbi, interakcije sa grupom, novih saznanja, tema koje se obrađuju na jednom mestu predstavljaju odličan paket. Prava mera svega.

SANJA STAMENKOVIĆ, HR Manager, Phoenix Pharma