Scroll to Discover
back to top
a

Author: Koucing centar Sinergija

  /  Articles posted by Koucing centar Sinergija

U svojoj psihoterapijskoj praksi gotovo da nema ljubavne problematike o kojoj slušam, a da na neki način ne uključuje komunikaciju koja se odvija na polju različitih online portala ili aplikacija. Nekada je to dominantno bio facebook, ali kod mladih milenijalaca facebook je, kako kažu, prevaziđen - "tamo ti na feed-u izlaze mame, tate, tetke i rođaci" - pa se "muvanje" seli na instagram mrežu, a instagram

Živni malo, nisi umrla Kako se nositi Jedan od najčešćih mehanizama za prevazilaženje bolnih životnih događaja, pa tako i razvoda, jeste pokušaj da zamrznemo emocije, da ih hirurškim putem odstranimo i ne bavimo se njima. "Živni malo, nisi umrla" je upravo rečenica koja u sebi sumira ovu filozofiju, u svojoj biti veoma opasnu, jer jedino kroz proživljavanje bolnih stanja možemo da dođemo do tačke u kojoj se vraća

Iako je posao nešto što je samo nešto što nam olakšava život, a ne bivstvovanje samo po sebi, mnogi ga shvataju kao krucijalni element identifikacije. Često ocenjujemo ljude samo na osnovu njihove karijere. Zahvaljujući ukorenjenim predrasudama osoba neće biti isto društveno poželjno percipirana kada odgovori na pitanje: “Čime se baviš”? sa “Šišam kučiće”, umesto “Filolog sam”. Zato ljudi bez posla često odbijaju da kažu da su nezaposleni

„Nije lako biti superioran u odnosu na sve koje poznajem.” – Anonimni narcis Narcistički poremećaj ličnosti (ili, kolokvijalno, „narcizam”) definiše se kao dominantan doživljaj prenaglašene važnosti i potrebe da se dive osobi koja ga ima. Osobe sa ovim poremećajem smatraju da su superiorne u odnosu na druge ljude i malo mare za njihova osećanja. Međutim, iza ove maske izrazitog samopouzdanja, krije se krhki ego, ranjiv i na

Marketing i prodaja imaju isti cilj, a to je generisanje prihoda za kompaniju. No, iako im je cilj zajednički, saradnja ova dva sektora se ne podrazumeva. Tipična situacija podrazumeva da kompanije imaju dva odeljenja – jedno za marketing, drugo za prodaju. Umesto saradnje, česta situacija je međusobno okrivljavanje za izostanak uspeha. Marketing odeljenje kompanije zaduženo je za kreiranje sadržaja koji će na najbolji način predstaviti proizvod/uslugu,

Čovek je misleće biće, ali i biće koje u svakom trenutku nešto oseća. Naše emocije nas neretko zbunjuju ili iznenade. Ponekad neplanirani izlivi emocija prete da ugroze odnose sa drugim ljudima, stvore neprijatnu atmosferu i izazovu probleme u radnom okruženju. Veština pojedinca koja mu omogućava da realnije sagleda sebe i druge i da pronađe adekvatne komunikacijske pristupe u odnosu sa različitim osobama naziva se emocionalna inteligencija. Emocionalna