Scroll to Discover
back to top
a

Author: Anja Radoičić Vučićević

  /  Articles posted by Anja Radoičić Vučićević

Scrum, kao jedan od najzastupljenijih agile framework-a, preporučuje da praktikujemo transparentnost, i da stalno primenjujemo Inspect&adapt princip. Da bismo to mogli da radimo, Scrum predlaže da se u radu oslanjamo na bazične ljudske vrednosti - hrabrost, fokus, posvećenost, poštovanje, i otvorenost. U teoriji, ove vrednosti su jasne. Međutim, poteškoće nastaju kada ove vrednosti treba da prevedemo u konkretna ponašanja u radu sa timom. Tada dolazi do