Scroll to Discover
back to top
a

October 2020

  /  2020

Neizostavan i veoma važan deo našeg sveukupnog zdravlja je mentalno zdravlje. Svetska zdravstvena organizacija mentalno zdravlje definiše kao stanje sveukupnog telesnog, fizičkog i socijalnog blagostanja. Dakle, mentalno zdravlje je više od samog odsustva mentalne bolesti ili poremećaja. Biti mentalno zdrav podrazumeva mogućnost i sposobnost pojedinca da se nosi sa životnim stresovima, da produktivno radi, da doprinosti svojoj zajednici i ostvaruje vlastite potencijale. Mentalno zdravlje je temelj

Od početka pandemije pa do sada najučestalija reč sa kojom smo imali priliku da se susretnem je svakako "nova normala". Toliko puta sam imala priliku da je čujem u različitim kontekstima da se nisam mogla otrgnuti utisku da deluje kao da je "nova normala" nešto što nam se dešava sa čim mi nemamo apsolutno nikakve veze. Deluje kao da je nova realnost nešto što je tu

Samoefikasnost predstavlja ključni koncept Bandurine teorije socijalnog učenja kojim se u praksi bavim osnažujući svoje klijente, dok ga ujedno i akademski istražujem kroz doktorsko istraživanje koje trenutno osmišljavam. Radi se o veri u sopstvene sposobnosti da ostvarimo zadate ciljeve, a ključi izvori razvoja ovog mehanizma su inspirativni uzori, lično iskustvo, usmeravanje i osećanja.   Iz tog razloga, ova četiri principa su okosnica mog psihoterapijskog i koučing rada. Nastojim

Duboko verujem da sam još kao klinka od 14 godina znala da ću se baviti psihoterapijom. U to vreme, iako nisam poznavala svu moć psihoanalitičke teorije, uvidela sam da je Frojd bio velika faca, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je dozvolio da se o seksu govori na slobodan način. U tradicionalnoj i patrijarhalnoj porodici u kojoj sam odrastala, tetka feministkinja je bila

Nije retkost da u domenu psihologije ljubavi često čujemo da je zaljubljenost odraz nezrelog stanja, a prava ljubav dolazi sa zrelošću i angažovanjem našeg racionalnog mišljenja. Dženet Volf, žena koje uvela feminizam u racionalno-emotivno-bihejvioralnu terapiju kojom se danas bavim rekla je da odluku od tome da li ćemo se udati za nekoga treba da ostavimo za period kad se odljubimo što je sasvim suprotno savremenoj romantičnoj

Prevazilaženje emocionalnih blokada Cilj KBK-a je da identifikuje koren problema koji možda sprečava pojedinca da dostigne svoj puni potencijal. Od ostalih koučing okvira razlikuje se po tome što se fokusira na emocionalne ili psihološke blokade, a ne na čisto praktično znanje, veštinu ili strateške nedostatke. Primarno uverenje KBK-a je da psihološke i emocionalne blokade proističu iz iskrivljenog načina razmišljanja ili iskrivljenih interpretacija sveta oko nas. Kada se

Svedoci smo toga da se „koučing kultura“ veoma brzo širi u biznisu i industriji. Koučing se može definisati kao "umetnost unapređenja performansi, učenja i razvoja drugog" ​​(Dovnei, 1999) i može se fokusirati na bilo koji aspekt života osobe.   Šta je to Kognitivno bihejvioralni koučing (KBK)? KBK nastao je u psihologiji i predstavlja moćan model koučinga koji se zasniva na empirijski utemeljenim psihološkim modelima. Tehnike KBK-a potiču iz Kognitivno

Često dobijem ovo pitanje. Dosta zabune postoji oko toga šta je Scrum Master, a šta Agile Coach. Hajde da to razjasnimo. Ko je Agile Coach? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, pored razumevanja šta je Agile, treba razumeti i šta je kouč. International Coaching Federation, ICF definiše koučing ovako: “partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential” Ključna stvar

Kada ste poslednji put uradili nešto zaista hrabro? Šta ako vam kažem da je taj hrabri potez koji imate na umu uključivao i susret sa sopstvenom ranjivošću. Iako često čujemo da biti hrabar znači biti neustrašiv, upravo suprotno, hrabrost je druga medalja ranjivosti koja uključuje strah i sve druge emocije. Moju omiljenu definiciju ranjivosti dala je dr Brene Brown i opisuje je kao stanje neizvesnosti, rizika