Scroll to Discover
back to top
a

August 2020

  /  2020

Samoefikasnost predstavlja ključni koncept Bandurine teorije socijalnog učenja kojim se u praksi bavim osnažujući svoje klijente, dok ga ujedno i akademski istražujem kroz doktorsko istraživanje koje trenutno osmišljavam. Radi se o veri u sopstvene sposobnosti da ostvarimo zadate ciljeve, a ključi izvori razvoja ovog mehanizma su inspirativni uzori, lično iskustvo, usmeravanje i osećanja.   Iz tog razloga, ova četiri principa su okosnica mog psihoterapijskog i koučing rada. Nastojim

Duboko verujem da sam još kao klinka od 14 godina znala da ću se baviti psihoterapijom. U to vreme, iako nisam poznavala svu moć psihoanalitičke teorije, uvidela sam da je Frojd bio velika faca, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je dozvolio da se o seksu govori na slobodan način. U tradicionalnoj i patrijarhalnoj porodici u kojoj sam odrastala, tetka feministkinja je bila

Nije retkost da u domenu psihologije ljubavi često čujemo da je zaljubljenost odraz nezrelog stanja, a prava ljubav dolazi sa zrelošću i angažovanjem našeg racionalnog mišljenja. Dženet Volf, žena koje uvela feminizam u racionalno-emotivno-bihejvioralnu terapiju kojom se danas bavim rekla je da odluku od tome da li ćemo se udati za nekoga treba da ostavimo za period kad se odljubimo što je sasvim suprotno savremenoj romantičnoj

Prevazilaženje emocionalnih blokada Cilj KBK-a je da identifikuje koren problema koji možda sprečava pojedinca da dostigne svoj puni potencijal. Od ostalih koučing okvira razlikuje se po tome što se fokusira na emocionalne ili psihološke blokade, a ne na čisto praktično znanje, veštinu ili strateške nedostatke. Primarno uverenje KBK-a je da psihološke i emocionalne blokade proističu iz iskrivljenog načina razmišljanja ili iskrivljenih interpretacija sveta oko nas. Kada se

Svedoci smo toga da se „koučing kultura“ veoma brzo širi u biznisu i industriji. Koučing se može definisati kao "umetnost unapređenja performansi, učenja i razvoja drugog" ​​(Dovnei, 1999) i može se fokusirati na bilo koji aspekt života osobe.   Šta je to Kognitivno bihejvioralni koučing (KBK)? KBK nastao je u psihologiji i predstavlja moćan model koučinga koji se zasniva na empirijski utemeljenim psihološkim modelima. Tehnike KBK-a potiču iz Kognitivno

Često dobijem ovo pitanje. Dosta zabune postoji oko toga šta je Scrum Master, a šta Agile Coach. Hajde da to razjasnimo. Ko je Agile Coach? Da bismo odgovorili na ovo pitanje, pored razumevanja šta je Agile, treba razumeti i šta je kouč. International Coaching Federation, ICF definiše koučing ovako: “partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential” Ključna stvar

Kada ste poslednji put uradili nešto zaista hrabro? Šta ako vam kažem da je taj hrabri potez koji imate na umu uključivao i susret sa sopstvenom ranjivošću. Iako često čujemo da biti hrabar znači biti neustrašiv, upravo suprotno, hrabrost je druga medalja ranjivosti koja uključuje strah i sve druge emocije. Moju omiljenu definiciju ranjivosti dala je dr Brene Brown i opisuje je kao stanje neizvesnosti, rizika

U svojoj psihoterapijskoj praksi gotovo da nema ljubavne problematike o kojoj slušam, a da na neki način ne uključuje komunikaciju koja se odvija na polju različitih online portala ili aplikacija. Nekada je to dominantno bio facebook, ali kod mladih milenijalaca facebook je, kako kažu, prevaziđen - "tamo ti na feed-u izlaze mame, tate, tetke i rođaci" - pa se "muvanje" seli na instagram mrežu, a instagram

Živni malo, nisi umrla Kako se nositi Jedan od najčešćih mehanizama za prevazilaženje bolnih životnih događaja, pa tako i razvoda, jeste pokušaj da zamrznemo emocije, da ih hirurškim putem odstranimo i ne bavimo se njima. "Živni malo, nisi umrla" je upravo rečenica koja u sebi sumira ovu filozofiju, u svojoj biti veoma opasnu, jer jedino kroz proživljavanje bolnih stanja možemo da dođemo do tačke u kojoj se vraća