Scroll to Discover
back to top
a

март 2020

  /  2020

U svojoj psihoterapijskoj praksi gotovo da nema ljubavne problematike o kojoj slušam, a da na neki način ne uključuje komunikaciju koja se odvija na polju različitih online portala ili aplikacija. Nekada je to dominantno bio facebook, ali kod mladih milenijalaca facebook je, kako kažu, prevaziđen - "tamo ti na feed-u izlaze mame, tate, tetke i rođaci" - pa se "muvanje" seli na instagram mrežu, a instagram

Imala sam fenomenalnu priliku da budem deo Microsoft FLOW programa (Female Leaders On the Way) gde sam sjajnim mladim ženama i budućim liderkama pričala o specifičnim izazovima sa kojim se suočavaju žene u biznis okruženju. Jedan od najčešćih izazova tiče se stereotipa o tome da li žene poseduju kvalitete za obavljanje liderske uloge. Dve autorke (Hoyt & Blaschovic) sprovele su istraživanje koje me je naročito inspirisalo i

Živni malo, nisi umrla Kako se nositi Jedan od najčešćih mehanizama za prevazilaženje bolnih životnih događaja, pa tako i razvoda, jeste pokušaj da zamrznemo emocije, da ih hirurškim putem odstranimo i ne bavimo se njima. "Živni malo, nisi umrla" je upravo rečenica koja u sebi sumira ovu filozofiju, u svojoj biti veoma opasnu, jer jedino kroz proživljavanje bolnih stanja možemo da dođemo do tačke u kojoj se vraća

Iako je posao nešto što je samo nešto što nam olakšava život, a ne bivstvovanje samo po sebi, mnogi ga shvataju kao krucijalni element identifikacije. Često ocenjujemo ljude samo na osnovu njihove karijere. Zahvaljujući ukorenjenim predrasudama osoba neće biti isto društveno poželjno percipirana kada odgovori na pitanje: “Čime se baviš”? sa “Šišam kučiće”, umesto “Filolog sam”. Zato ljudi bez posla često odbijaju da kažu da su nezaposleni

"Nisam posebna, ali jesam unikatna", prva je rečenica u izlaganju jedne od brojnih sjajnih govornica koje sam slušala na ovogodišnjem Ženskom ekonomskom forumu koji se odigrao u Ljubljani 6/8 februara. I taman kad sam pomislila da je ovo jedna pretenciozna priča koju sigurno "neću kupiti" ispostavilo se baš suprotno. U duhu ženskog povezivanja koje se tako sponatno pokrenulo na Forumu, priča koja me je naročito inspirisala je

Scrum, kao jedan od najzastupljenijih agile framework-a, preporučuje da praktikujemo transparentnost, i da stalno primenjujemo Inspect&adapt princip. Da bismo to mogli da radimo, Scrum predlaže da se u radu oslanjamo na bazične ljudske vrednosti - hrabrost, fokus, posvećenost, poštovanje, i otvorenost. U teoriji, ove vrednosti su jasne. Međutim, poteškoće nastaju kada ove vrednosti treba da prevedemo u konkretna ponašanja u radu sa timom. Tada dolazi do